Só resta chorar.. Abre disputa? Ou espera terminar o prazo?

Replies
34
Voices
29
Lucinka

Só resta chorar..
Abre disputa? Ou espera terminar o prazo?